G(Ł)ODNA URZĘDÓWKA [ RAPORT – wpis aktualizowany]

1 Response

  1. 6 sierpnia, 2022

    […] Problem wynagrodzenia adwokatów za pomoc prawną świadczoną z urzędu jest znany i był wielokrotnie poruszany, w tym w ramach aktywności stowarzyszenia adwokackiego Defensor Iuris – ostatnio w postaci akcji „G(ł)odne urzędówki”. […]