List otwarty do sędziów sądów powszechnych oraz sędziów sądów administracyjnych w sprawie pomocy prawnej udzielanej przez adwokatów i radców prawnych