List otwarty w sprawie pomocy prawnej udzielanej przez adwokatów i radców prawnych z urzędu