Wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie K.p.c.

1 Response

  1. 4 marca, 2020

    […] wprowadzonych m. in. do Kodeksu postępowania cywilnego, o których pisaliśmy 25 lutego 2020 r. (klik) i problemów z jego stosowaniem a przede wszystkim z uwagi na pojawiające się zagrożenia w […]