Wniosek do Marszałka Senatu RP w sprawie K.p.c.

1 Response

  1. 20 czerwca, 2020

    […] Powyższa regulacja – co można zaobserwować już w praktyce – doprowadziła do wielu patologii, m.in. w przypadku osób ubogich, gdy sąd nie uwzględni złożonego przez nich wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych. W przypadku odmowy sądu, ta sama osoba, ażeby móc zaskarżyć powyższe orzeczenie, musi uiścić opłatę sądową w wysokości 100 zł od uzasadnienia, ewentualnie zrezygnować z walki o zwolnienie jej od kosztów, poprzez uiszczenie opłaty lub rezygnację z wytoczenia sprawy. Na powyższy problem uwagę zwróciło Stowarzyszenie Adwokackie „Defensor Iuris” we wniosku do Marszałka Senatu RP w sprawie zmian w Kodeksie postępowania cywilnego, który można znaleźć tutaj: klik. […]