Odpowiedzi w sprawie Portalu Informacyjnego [WPIS AKTUALIZOWANY]

1 Response

  1. 27 lipca, 2021

    […] zgodzić się należy ze stanowiskiem wyrażonym przez Sędziów Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 09 lipca 2021 roku, że obowiązku posiadania konta na portalu nie można domniemywać i że taki obowiązek powinien […]