APEL W SPRAWIE PORTALU INFORMACYJNEGO

2 komentarze

  1. 17 lipca, 2021

    […] I tak, nasz Członek zwyczajny adwokat Filip Tohl wystąpił do Ministerstwa Sprawiedliwości z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej (więcej: WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ). Następnie Członkowie zarządu w składzie: Prezes adwokat Kinga Dagmara Siadlak, Wiceprezes adwokat Anna Kątnik – Mania oraz Członek zwyczajny adwokat Filip Tohl zwrócili się z publicznym apelem do przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości o wstrzymanie stosowania tychże przepisów, z uwagi na kwestie poruszone w jego treści (więcej: APEL W SPRAWIE PORTALU INFORMACYJNEGO). […]

  2. 27 lipca, 2021

    […] odpowiedzi na nasz apel (zobacz), a także niezależnie od niego, jako Stowarzyszenie otrzymujemy wiele stanowisk, które jaskrawo […]