POROZMAWIAJMY O … PROCESIE KARNYM

Sędzia, prokurator i adwokat rozmawiający ze sobą, wymieniający się poglądami, doświadczeniami i poszukujący wspólnej koncepcji na … proces karny ?! Jak to możliwe ? Czy – pomimo pełnienia zupełnie różnych ról w procesie – są w stanie razem zdiagnozować problemy, z którymi mierzy się postępowanie karne? A może wcale ich nie ma? Jeżeli zaś są, to czy szukając recepty na ich rozwiązanie, da się pogodzić z jednej strony interes oskarżyciela posiłkowego, a z drugiej oskarżonego, nie zapominając przy tym o sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości ?

Sprawdzimy to – w otwartej przestrzeni internetowej, z możliwością przedstawienia własnych poglądów przez każdego, a przede wszystkim w atmosferze wzajemnego szacunku. Bez polityki – także bez populizmu.

Zapraszamy do śledzenia zupełnie nowego projektu, zainicjowanego przez nasze Stowarzyszenie – Porozmawiajmy o … procesie karnym.

POROZMAWIAJMY O … PROCESIE KARNYM to cykliczne spotkania, transmitowane online na żywo, podczas których członkowie stowarzyszeń zrzeszających przedstawicieli trzech zawodów prawniczych (tj. sędziów, prokuratorów i adwokatów) – Stowarzyszenia Sędziów Polskich „IUSTITIA”, Stowarzyszenia Prokuratorów „LEX SUPER OMNIA” oraz Stowarzyszenia Adwokackiego „Defensor Iuris”  – będą wymieniać się spostrzeżeniami dotyczącymi poszczególnych zagadnień związanych z postępowaniem karnym.

Chcemy rozpocząć dialog, dzięki któremu zdiagnozujemy obecny stan  procesu karnego – pokażemy jego wady i zalety. Nie tylko zwrócimy uwagę na jego niedoskonałości, ale także wspólnie poszukamy rozwiązań. Nie chcemy bowiem naszej rozmowy sprowadzać do krytykanctwa czy narzekania. Dążymy do tego, aby nasz dyskurs był przede wszystkim konstruktywny i stanowił asumpt do głębszej, a nie powierzchownej, refleksji nad stanem polskiego prawa karnego.

Jednocześnie, obok spotkań, uruchomiliśmy grupę dyskusyjną, do której serdecznie zapraszamy: klik.

 

SPOTKANIA:

SPOTKANIE I:

Wtorek, 12 października 2021 r. || g. 20:00

Polski model postępowania karnego – czy istnieje?

👤 SSR JAKUB KOŚCIERZYŃSKI | 👤 PROK. ALEKSANDRA ANTONIAK – DROŻDŻ | 👤 ADW. BARTOSZ KWIATKOWSKI

👤 GOŚĆ SPECJALNY: SSO PIOTR GĄCIAREK

🔔 Link do wydarzenia: www.facebook.com/events/884035562255061

📺 Zapowiedź: obejrzyj

📽  Link do nagrania: Facebook – klik

📽  Link do nagrania: Youtube – klik 

 

SPOTKANIE II:

Wtorek, 09 listopada 2021 r. || ⌚ g. 20:00

Ile niezależności powinien mieć prokurator?

👤 SSR JOLANTA JEŻEWSKA | 👤 PROK. BOLESŁAW LASZCZAK | 👤 ADW. ZBIGNIEW BAKALARCZYK

👤 GOŚĆ SPECJALNY: PROK. DR MAŁGORZATA SZEROCZYŃSKA

🔔 Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/1951861398321192/

📺 Zapowiedź: obejrzyj

📽  Link do nagrania: Facebook – klik

📽 Link do nagrania: Youtube – klik 

 

 

SPOTKANIE III

Wtorek, 07 grudnia 2021 r.  || ⌚ g. 20:00

Środki zapobiegawcze: czy areszt rzeczywiście jest tymczasowy?

👤 SSR JAKUB KOŚCIERZYŃSKI  | 👤 PROK. ALEKSANDRA MALINOWSKA – BIZON  | 👤 ADW. ZBIGNIEW BAKALARCZYK

👤 GOŚĆ SPECJALNY: ADW. PIOTR ZEMŁA

🔔 Link do wydarzenia: https://fb.me/e/22NRcaFqo

📺 Zapowiedź: klik

📽  Link do nagrania: FACEBOOK – KLIK

📽  Link do nagrania: YOUTUBE – KLIK

 

SPOTKANIE IV

Wtorek, 04 stycznia 2022 r. || ⌚ g. 20:00

Zatruty owoc smakuje najlepiej ?

👤 SSR DR SEBASTIAN KOWALSKI  | 👤 PROK. DR DOMINIK MROZOWSKI  | 👤 ADW. KINGA DAGMARA SIADLAK

👤 GOŚĆ SPECJALNY: SSO DARIUSZ MAZUR

🔔 Link do wydarzenia: https://fb.me/e/1vc4PEoNE

📺 Zapowiedź: klik

📽  Link do nagrania: FACEBOOK – KLIK

📽  Link do nagrania: YOUTUBE – KLIK

 

SPOTKANIE V

Wtorek, 08 lutego 2022 r. || ⌚ g. 20:00

Czy obrona w polskim procesie karnym jest fikcją?

👤 SSR JOLANTA JEŻEWSKA  | 👤 PROK. WALDEMAR STARZAK  | 👤 ADW. EWA MARCJONIAK

👤 GOŚĆ SPECJALNY: ADW. RADOSŁAW BASZUK

🔔 Link do wydarzenia: https://fb.me/e/2gYrBXcKg

📺 Zapowiedź: klik

📽  Link do nagrania: FACEBOOK – KLIK

📽  Link do nagrania: YOUTUBE – KLIK

 

SPOTKANIE VI

Wtorek, 05 kwietnia 2022 r. || ⌚ g. 20:00

Czy sprawiedliwa kara istnieje?

🔔 Link do wydarzenia: https://fb.me/e/3czncCNkZ

📺 Zapowiedź: klik

📽  Link do nagrania: FACEBOOK – KLIK

📽  Link do nagrania: YOUTUBE – KLIK

 

 

SPOTKANIE VII – ZMIANA

Wtorek, 17 maja 2022 r. || ⌚ g. 20:00

Podsumowanie.

🔔 Link do wydarzenia: https://fb.me/e/6uU6AMyED

📺 Zapowiedź: wkrótce

💻 Link do transmisji: wkrótce

💻 Link do transmisji: wkrótce

ZAŁOŻENIA:

  • Spotkania będą transmitowane na żywo, na portalach Facebook oraz YouTube, a planowany czas trwania: 1 h 30 min.
  • Rozpoczęcie spotkania będzie poprzedzone krótkim nagraniem wyjaśniającym dane zagadnienie.
  • Równolegle, w czasie rozmów, będzie toczyć się dyskusja pomiędzy widzami w komentarzach pod transmisją, a jeżeli czas pozwoli, będzie możliwość nawiązania do ich treści.
  • Każde ze Stowarzyszeń decyduje, który z jego członków bierze udział w spotkaniu oraz wskazuje gościa specjalnego do dwóch odcinków.

 


Wszystkie spotkania będzie moderować adwokat Anna Kątnik – Mania – pomysłodawca projektu.