Opinia  w przedmiocie projektu ustawy z dnia 11 stycznia 2024r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa