Opinia prawna w sprawie projektu z dnia 23.02.2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego