Rozważania prawnicze o możliwości uzyskania osobowości prawnej przez twór Natury