Author: Karolina Gnysińska

G(ł)odne Urzędówki – list otwarty

Jako członkowie Stowarzyszenia Adwokackiego „Defensor Iuris” zwracamy się do sędziów sądów powszechnych o poszanowanie praw konstytucyjnych pełnomocników oraz obrońców w zakresie uzupełnienia sprzecznego z prawem wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną...

#DI na Igrzyskach Wolności 2022

Drugi już rok mamy przyjemność ogłosić obecność Stowarzyszenia Adwokackiego Defensor Iuris na Igrzyska Wolności. Tym razem jednak w szczególnej roli – partnera merytorycznego. W dniach od 14 do 16 października...