STANOWISKO Stowarzyszenia Adwokackiego Defensor Iuris w przedmiocie ustawy o państwowej komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej 2007-2022