List otwarty w sprawie pomocy prawnej udzielanej przez adwokatów i radców prawnych z urzędu

1 Response

  1. 22 września, 2021

    […] 22 WRZEŚNIA 2021 R. (środa) Przesłaliśmy list otwarty do przedstawicieli władzy publicznej, organizacji pozarządowych, mediów. Składamy do Sejmu RP […]