AKTUALNOŚCI

G(ł)odne Urzędówki – list otwarty

Jako członkowie Stowarzyszenia Adwokackiego „Defensor Iuris” zwracamy się do sędziów sądów powszechnych o poszanowanie praw konstytucyjnych pełnomocników oraz obrońców w zakresie uzupełnienia sprzecznego z prawem wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną...