OŚWIADCZENIE Stowarzyszenia Adwokackiego „Defensor Iuris”  w sprawie uchylenia przez nielegalną tzw. Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego immunitetu sędziemu SN Markowi Pietruszyńskiemu

W związku z uchwałą podjętą w dniu 23 września 2021 r. przez nielegalnie działającą Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego o uchyleniu immunitetu sędziowskiego sędziego SN Marka Pietruszyńskiego oświadczamy, że nie uznajemy...