#pełnosprawniwprawie: OSOBA MAJĄCA ZOSTAĆ UBEZWŁASNOWOLNIONA

– JEJ PRAWA I GWARANCJE PROCESOWE W POSTĘPOWANIU O UBEZWŁASNOWOLNIENIE  AUTORZY:  ADWOKAT WOJCIECH GLAC, ADWOKAT PATRYCJA KASICA, ADWOKAT EWA MARCJONIAK     I. WSTĘP Ubezwłasnowolnienie, częściowe i tym bardziej całkowite to instytucja budząca coraz większą,...