Z cyklu: Okiem asesora komorniczego – egzekucja po nowemu.

2 komentarze

  1. 30 grudnia, 2019

    […] wypełnionym urzędowym formularzu stworzonym przez Ministerstwo [będącym załącznikiem do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza wniosku o wszczęcie egzekucji kierowanego do komornika (Dz.U.2018.2307) – więcej: http://www.defensoriuris.pl/blog-strefa/postepowanie-egzekucyjne-po-nowemu-okiem-asesora-komorniczeg…); […]

  2. 30 stycznia, 2020

    […]        […]