Wystąpienie Prezesa Stowarzyszenia

1 Response

  1. 7 października, 2019

    […] Dnia 07 października 2019 r. do Prezesa Stowarzyszenia Adwokackiego „Defensor Iuris” wpłynęło pismo z Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 02 października 2019 r. stanowiące odpowiedź na wystąpienie Pani Prezes adwokat Kingi Damary Siadlak z dnia 04 września 2019 r. w sprawie tzw. afery #piebiakgate (dla przypomnienia: klik). […]