Stanowisko Prezesa #DI w związku z wyrokiem TSUE z dnia 19 listopada 2019 r.