S(PRAWNIE) O EPIDEMII – CZY W POLSCE MAMY STAN KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ?