Stowarzyszenie Adwokackie Defensor Iuris

Kilka słów o zatrudnieniu dzieci i młodzieży

Kilka słów o zatrudnieniu dzieci i młodzieży

Okres letni to czas, który w oczywisty sposób kojarzy się z beztroską i wypoczynkiem. Dla wielu młodych osób okres ten kojarzy się jednak z wyzwaniem, jakim jest podjęcie, niekiedy pierwszej, wakacyjnej pracy. Zarówno od młodego pracownika jak i od rodzica zagadnienie to wymaga szczególnej uwagi i troski, tak aby tak szczególne zatrudnienie odbywało się z zachowaniem praw, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, a wynikające z tego doświadczenie było dla naszych podopiecznych wyłącznie pozytywne.

#pelnosprawniwprawie

#pełnosprawniwprawie: SYTUACJA PRAWNA I FAKTYCZNA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI, WOBEC KTÓRYCH WYKONYWANA JEST KARA POZBAWIENIA WOLNOŚCI

AUTOR: ADWOKAT ZBIGNIEW BAKALARCZYK    I. Wykonywanie kary pozbawienia wolności wobec osób z niepełnosprawnościami Kara pozbawienia wolności orzeczona prawomocnym wyrokiem sądu jest daleko idącym ograniczeniem praw i wolności jednostki, usprawiedliwionym uprzednim zachowaniem tej jednostki poddanym...

Oświadczenie STOWARZYSZENIA ADWOKACKIEGO DEFENSOR IURIS  W ZWIĄZKU Z POZBAWIENIEM OBYWATELI OCHRONY PRAWNEJ ZE STRONY RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH PRZED NARUSZENIEM PRAW I WOLNOŚCI OBYWATELSKICH PRZEZ ORGANY WŁADZY PUBLICZNEJ

Słupsk, dnia 15 kwietnia 2021r. OŚWIADCZENIE STOWARZYSZENIA ADWOKACKIEGO DEFENSOR IURIS  W ZWIĄZKU Z POZBAWIENIEM OBYWATELI OCHRONY PRAWNEJ ZE STRONY RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH PRZED NARUSZENIEM PRAW I WOLNOŚCI OBYWATELSKICH PRZEZ ORGANY WŁADZY PUBLICZNEJ Jako Stowarzyszenie...