ZESPÓŁ WNIOSKOWO – PROCESOWY

 

 

Do zadań Zespołu Wnioskowo – procesowego należy, w szczególności :

  • przygotowywanie projektów umów, pism przed i pozasądowych, pism procesowych w odniesieniu do konkretnej sprawy związanej z działalnością i celami Stowarzyszenia,
  • kierowanie wystąpień, w tym wniosków o dostęp do informacji publicznej,
  • prowadzenie spraw Stowarzyszenia, w tym także tych, do których Stowarzyszenie zgłosiło swój udział,
  • rozpatrywanie wniosków i próśb o interwencję kierowanych do Stowarzyszenia, a po ich zaakceptowaniu, podejmowanie działań wyjaśniających oraz działań związanych ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, ukierunkowanych m. in. na pomoc adwokatom i aplikantom adwokackim zgłaszającym się z prośbą o wsparcie ze strony Stowarzyszenia,
  • działanie w porozumieniu z Zarządem Stowarzyszenia,
  • informowanie członków Zarządu Stowarzyszenia o zasadności podjęcia określonych działań, związanych z celami Stowarzyszenia.

 

 

Kierownikiem Zespołu Wnioskowo – Procesowego Stowarzyszenia Adwokackiego „Defensor Iuris”
jest adwokat Ewa Marcjoniak.