ZESPÓŁ SZKOLENIOWO – EDUKACYJNY

 

Do zadań Zespołu Szkoleniowo-Edukacyjnego należy, w szczególności :

  • inicjowanie oraz wspieranie działań edukacyjnych we współpracy z placówkami szkolnymi i przedszkolnymi, polegających przede wszystkim na działalności informacyjnej związanej z funkcjonowaniem adwokatury, samorządu adwokackiego, a także samego Stowarzyszenia, podnoszeniu i pogłębianiu świadomości oraz kultury prawnej społeczeństwa, w tym także podejmowaniu inicjatyw społecznych i obywatelskich,
  • organizowanie szkoleń zmierzających do podnoszenia kwalifikacji członków adwokatury oraz członków innych zawodów prawniczych,
  • organizowanie panelów dyskusyjnych,
  • nawiązywanie współpracy ze stowarzyszeniami o podobnych celach, a także z organami samorządów prawniczych,
  • działalność wspomagająca szkoleniowo oraz informacyjnie organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie zbieżnym z celami Stowarzyszenia,
  • informowanie członków Zarządu Stowarzyszenia o zasadności podjęcia określonych działań, związanych z celami Stowarzyszenia.

 

Kierownikiem Zespołu Szkoleniowo – Edukacyjnego #DI jest adwokat Karolina Wilamowska.