ZESPÓŁ MARKETINGOWY

Do zadań Zespołu Marketingowego należy, w szczególności :

  • promowanie działalności Stowarzyszenia,
  • podejmowanie działań promocyjnych związanych z funkcjonowaniem adwokatury, samorządu adwokackiego, a także samego Stowarzyszenia,
  • podejmowanie i wspieranie działań promocyjnych służących podnoszeniu i pogłębianiu świadomości oraz kultury prawnej społeczeństwa, w tym także inicjatyw społecznych i obywatelskich,
  • informowanie członków Zarządu Stowarzyszenia o zasadności podjęcia określonych działań, związanych z celami Stowarzyszenia,
  • podejmowanie współpracy ze stowarzyszeniami o podobnych celach, z organami samorządów prawniczych.

 

Kierownikiem Zespołu Marketingowego Stowarzyszenia Adwokackiego „Defensor Iuris”

jest adwokat Karolina Gnysińska.