ZESPÓŁ FINANSOWY

 

Do zadań Zespołu Finansowego należy, w szczególności :

  • dbanie o dokonywanie i bieżące weryfikowanie prawidłowości rozliczeń wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązujących, w tym o charakterze podatkowym, a także w odniesieniu do interesów Stowarzyszenia,
  • pozyskiwanie środków na działalność Stowarzyszenia,
  • przygotowywanie rocznego sprawozdania finansowego z działalności Stowarzyszenia,
  • informowanie członków Zarządu Stowarzyszenia o zasadności podjęcia określonych działań, ukierunkowanych na prawidłowe funkcjonowanie Stowarzyszenia.