Zarząd Stowarzyszenia

I KADENCJA [ 2019 –  ]


Prezes Stowarzyszenia

adwokat Kinga Dagmara Siadlak – absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego (prawo), od 2011 roku prowadzi własną kancelarię adwokacką w Słupsku, jest członkiem Koszalińskiej Izby Adwokackiej, w ramach której pełni funkcję Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej.

Od 2018 roku współprowadzi Słupską Kafejkę Prawną, m. in. rozmawiając z jej gośćmi: adw. Michałem Wawrykiewiczem – Inicjatywa „Wolne Sądy” oraz z sędzią Sądu Okręgowego w Warszawie Igorem Tuleyą. 

Znana jest z tego, że potrafi wydłużyć dobę, co pozwala jej godzić wszystkie obowiązki i pasje w tym samym czasie. Mogą to potwierdzić obserwatorzy bloga WegePerspektywy.


Wiceprezes Stowarzyszenia

adwokat Anna Kątnik - Mania zdjęcie czarno-białeadwokat Anna Kątnik – Mania – absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego (prawo), od 2017 r. prowadzi kancelarię adwokacką w Słupsku, jest członkiem Koszalińskiej Izby Adwokackiej, na rzecz której działa m. in. współprowadząc stronę Okręgowej Rady Adwokackiej na portalu społecznościowym Facebook.

Obok działań podejmowanych w ramach Stowarzyszenia, uczestniczy także w pracach Zespołu ds. Prawa Karnego Sędziów Sądów Polskich „IUSTITIA”. 

Przyznaje, że prawo jest dla niej nie tylko pracą, ale i pasją – a że jest niespełnionym dydaktykiem – chętnie angażuje się w aktywności związane z pogłębianiem świadomości prawnej społeczeństwa, w tym także poprzez prowadzenie cykli na swoim blogu.


Koordynator Stowarzyszenia

aplikant adwokacki Paulina Trzaskuś – absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego (prawo) oraz Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu (filologia romańska, administracja), ukończyła Szkołę Prawa Francuskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego przy współpracy z Wydziałem Prawa Uniwersytetu  Toulouse Capitole 1.

Aktualnie jest aplikantem adwokackim II roku Koszalińskiej Izby Adwokackiej.

Według współpracowników (sama na te stwierdzenia byłaby zbyt skromna) – charakteryzuje się błyskotliwością, sumiennością oraz zaangażowaniem.