DO POBRANIA

DLA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW:

I. FORMULARZ DEKLARACJI UCZESTNICTWA:

DLA ADWOKATÓW:

I. WZORY PISM W ZWIĄZKU ZE STANEM EPIDEMII:

1. WNIOSEK O UCHYLENIE DOZORU:

II. WZÓR WNIOSKU O UZASADNIENIE Z POMINIĘCIEM ART. 99a k.p.k.:

1. WZÓR WNIOSKU O UZASADNIENIE Z POMINIĘCIEM ART. 99a k.p.k. – SĄD I INSTANCJI:

2. WZÓR WNIOSKU O UZASADNIENIE Z POMINIĘCIEM ART. 99a k.p.k. – SĄD II INSTANCJI:

III. STAWKI ADWOKACKIE Z URZĘDU:

1. WZÓR WNIOSKU O SKREŚLENIE Z LISTY PEŁNOMOCNIKÓW / OBROŃCÓW Z URZĘDU:

2. WZÓR WNIOSKU O USTALENIE OPŁATY ZA POMOC Z URZĘDU W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI:

3. WZÓR WNIOSKU KURATORA O USTALENIE WYNAGRODZENIA W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI I ZWROTU WYDATKÓW:

4. WZÓR WNIOSKU O WYZNACZENIE ADWOKATA Z URZĘDU DO WYKONANIA CZYNNOŚCI:

5. WZÓR O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ W SPRAWIE PRZYDZIAŁU SPRAW KARNYCH Z URZĘDU: