OŚWIADCZENIE Stowarzyszenia Adwokackiego „Defensor Iuris”  w sprawie uchylenia przez nielegalną tzw. Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego immunitetu sędziemu SN Markowi Pietruszyńskiemu