Author: defensoriuris

OŚWIADCZENIE Stowarzyszenia Adwokackiego „Defensor Iuris” w przedmiocie odwołania sędziów przewodniczących wydziałów Izby Cywilnej, planowanej reorganizacji Sądu Najwyższego, działań nielegalnej Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego wbrew orzeczeniu TSUE

Warszawa, 06 stycznia 2022 r. Stowarzyszenie Adwokackie „Defensor Iuris”, z najwyższym niepokojem obserwuje działania Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Manowskiej podejmowane wespół i przy udziale naczelnych organów państwowych oraz neo-sędziów...