Author: defensoriuris

Oświadczenie

Poniżej zamieszczamy oświadczenie Prezesa Stowarzyszenia adwokat Kingi Dagmary Siadlak: Niniejszym oświadczamy, że Katarzyna R. nie jest członkiem naszego Stowarzyszenia, a jej członkostwo ustało przed i bez związku ze zdarzeniem, skutkującym...

Oświadczenie Stowarzyszenia Adwokackiego “Defensor Iuris”  w przedmiocie wywierania nacisków na niezależnych prokuratorów w celu przymuszenia ich do wniesienia kasacji w sprawie dotyczącej znieważenia pomnika smoleńskiego

W upolitycznionej prokuraturze po raz kolejny doszło do stosowania bezprawnych nacisków na niezależnych prokuratorów, tym razem na prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Warszawie Bogumiłę Knap i Andrzeja Piasecznego w związku z ich...