PISMO RPO DO KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI W SPRAWIE PYTAŃ DI