#pełnosprawniwprawie: UBEZŁAWSNOWOLNIENIE CAŁKOWITE – PRAKTYCZNE ASPEKTY OPIEKI PRAWNEJ W ORZECZNICTWIE