Opinia Stowarzyszenia Defensor Iuris do ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (druk senacki nr 430)