OPINIA PRAWNA w sprawie projektu ustawy – o zmianie ustawy – kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw – z uwzględnieniem zmian