List otwarty do sędziów sądów powszechnych oraz sędziów sądów administracyjnych w sprawie pomocy prawnej udzielanej przez adwokatów i radców prawnych

1 Response

  1. 5 października, 2021

    […] 4 PAŹDZIERNIKA 2021 R. (poniedziałek) Przesłaliśmy drogą e-mailową list otwarty do wszystkich sądów administracyjnych oraz sądów powszechnych w Polsce, w którym zawarliśmy […]