Działania #DI na rzecz poprawy warunków pracy pełnomocników