adwokat Natalia Uchmanowicz

 

ADWOKAT

NATALIA UCHMANOWICZ

 

CZŁONKOSTWO W #DI

Przystąpiłam do Stowarzyszenia, ponieważ zawód adwokata wiąże się dla mnie z czymś więcej, aniżeli wyłącznie pracą w kancelarii. Pragnę aktywnie zaangażować się w działania ukierunkowane na edukację społeczeństwa w zakresie obowiązującego prawa. Nadto, kierując się chęcią nieustannego rozwoju, ale i wsparcia środowiskowego, pragnę również nawiązać kontakt i współpracę z adwokatkami i adwokatami z całej Polski.

DZIAŁALNOŚĆ INDYWIDUALNA

  • należy do Izby Adwokackiej w Poznaniu,
  • działalność indywidualną prowadzi na terenie Poznania,
  • w swojej praktyce koncentruje się na zagadnieniach z zakresu: prawa karnego, prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa rodzinnego oraz sporządzaniem umów w obrocie gospodarczym, a także  szeroko pojęta ochrona praw twórców,
  • pomoc prawną świadczy również w języku angielskim.

 

PRZYGOTOWANIE DO ZAWODU / DODATKOWE KWALIFIKACJE

  • aplikację adwokacką ukończyła w ramach: Izby Adwokackiej w Poznaniu,
  • ponadto, w 2018 r. wzięła udział w szkoleniu z zakresu interpretacji Karty praw podstawowych Unii Europejskiej oraz jej relacji z innymi instrumentami prawnymi służącymi ochronie praw podstawowych w Europie zorganizowanym przez Europejską Akademię Prawa ERA,
  • studia prawnicze ukończyła na: Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
  • pracę magisterską napisała pod kierunkiem prof. Roberta Zawłockiego, na temat „Penalizacja prania pieniędzy – problemy legislacyjne”.

 

CZAS WOLNY

  • zainteresowania / hobby:

Muzyka (przez kilka lat współpracowałam jako wolontariuszka z Filharmonią Poznańską, pracowałam również przy organizacji rożnego rodzaju eventów, również o charakterze międzynarodowym, prowadzę bloga poświęconego muzyce), sport – w szczególności siatkówka, piłka nożna, koszykówka i kajakarstwo

 

DANE KONTAKTOWE

siedziba: ul. Feliksa Nowowiejskiego 20/6, 61-714 Poznań

telefon: (+48) 666 045 815

e-mail: natalia.uchmanowicz@gmail.com

Facebook: natalia.uchmanowicz.7

Spotify: Natalia Uchmanowicz