adwokat Karolina Wilamowska

 

ADWOKAT

KAROLINA WILAMOWSKA

 

CZŁONKOSTWO W #DI

Przystąpiłam do Stowarzyszenia, ponieważ wierzę, że mam prawo głosu, a głos ten jest lepiej słyszalny jeśli współbrzmi z głosami innych osób, podobnie jak ja postrzegającymi rzeczywistość! Da się tu odczuć, iż inni członkowie Stowarzyszenia dmuchają ci w skrzydła, zamiast je podcinać, a zrobić można naprawdę wiele – only sky is the limit!

 

DZIAŁALNOŚĆ INDYWIDUALNA

 • należy do Izby Adwokackiej w Bydgoszczy,
 • w ramach działalności samorządowej jest przewodniczącą Komisji Edukacji Prawnej i Szkolenia Zawodowego Adwokatów przy Kujawsko-Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Bydgoszczy, członkiem Komisji Edukacji Prawnej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, członkiem Instytutu LegalTech Naczelnej Rady Adwokackiej, pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych ORA Bydgoszcz,
 • koordynatorka akcji „Mediacje w szkole w praktyce”,
 • jest partnerem zarządzającym w spółce Wilamowscy Adwokaci spółka partnerska, ul. Szeroka 5/9, 88-100 Inowrocław,
 • w swojej praktyce koncentruje się na zagadnieniach z zakresu: prawa gospodarczego, prawa nowych technologii, prawa autorskiego, procesów inwestycyjnych, legaltech i marketingu prawniczego,
 • posiada uprawnienia mediatora,
 • autorka publikacji: „Odszkodowanie i zadośćuczynienie za wypadki drogowe”, „Postępowanie przed sądem I instancji w znowelizowanym procesie karnym”, „Odszkodowanie za hałas w obszarze ograniczonego użytkowania lotniska” oraz „Prawo o odpadach. Wybrane problemy”
 • świadczy pomoc prawną również w języku angielskim.

 

PRZYGOTOWANIE DO ZAWODU / DODATKOWE KWALIFIKACJE

 • aplikację adwokacką ukończyła w ramach Izby Adwokackiej w Bydgoszczy,
 • studia prawnicze ukończyła na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
 • absolwentka Szkoły Prawa Amerykańskiego na Uniwersytecie Warszawskim (2021), studiów podyplomowych: Podatki na Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu (2010), „Wykonywanie funkcji Inspektora Ochrony Danych” w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (2021), Legaltech i innowacje w branży prawniczej na SWPS (2022),
 • absolwentka studiów doktoranckich w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk; obecnie doktorantka na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

CZAS WOLNY

 • zainteresowania / hobby:

czytanie (przede wszystkim literaturę faktu i powieści kryminalne), prowadzenie bloga LegalTech przy prawie, podróżowanie.

 

DANE KONTAKTOWE

siedziba kancelarii: ul. Szeroka 5/9, 88-100 Inowrocław

telefon: (+48)  796 982 424

e-mail: karolina.wilamowska@wasp.com.pl

strona internetowa: www.wasp.com.pl

Facebook: karolina.korkowskakrokos.9

Instagram: karolina_wilamowska

LinkedIn: karolina-wilamowska

Twitter: AdwWilamowska