Zasadność, legalność i prawidłowość zatrzymania w kontekście art. 3 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz art. 41 ust 4 Konstytucji RP. Warunki formalne oraz cele zatrzymania.

18 marca 2021 r. o godzinie 18:00 zapraszamy na szkolenie, które poprowadzi Sędzia Sądu Rejonowego we Włocławku Jarosław Konopka
Temat szkolenia: Zasadność, legalność i prawidłowość zatrzymania w kontekście art. 3 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz art. 41 ust 4 Konstytucji RP. Warunki formalne oraz cele zatrzymania.