Wniosek do Marszałka Senatu RP w sprawie K.p.c.

W nawiązaniu do zmian wprowadzonych m. in. do Kodeksu postępowania cywilnego, o których pisaliśmy 25 lutego 2020 r. (klik) i problemów z jego stosowaniem, a przede wszystkim z uwagi na pojawiające się zagrożenia w...