Wystąpienie Prezesa Stowarzyszenia

Wystąpienie Prezesa Stowarzyszenia do Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Sprawiedliwości.