OPINIA W SPRAWIE USTAWY TZW. „ANTYPRZEMOCOWEJ”

Uchwalona przez Sejm i przyjęta przez Senat ustawa z dnia 06 maja 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw – tzw. antyprzemocowa, wbudza ogromne emocje. Należy wskazać, że...