Odpowiedź z Ministerstwa Sprawiedliwości

Dnia 07 października 2019 r. do Prezesa Stowarzyszenia Adwokackiego „Defensor Iuris” wpłynęło pismo z Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 02 października 2019 r. stanowiące odpowiedź na wystąpienie Pani Prezes adwokat Kingi...