Opinia prawna do projektu ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks Karny oraz niektórych innych ustaw (druk Senacki nr 762)

AUTORKA: ADW. KAROLINA WILAMOWSKA Przedmiot Opinii Przedmiotem niniejszej opinii jest projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk 762), uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w...