Opinia prawna w sprawie projektu z dnia 23.02.2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego

AUTOR: ADW. JAROSŁAW SZYMCZYK Wrocław, 5 kwietnia 2022 r. I. Przedmiot opinii i treść proponowanych zmian. Przedmiotem niniejszej opinii jest datowany na dzień 23.02.2022 r. rządowy projekt ustawy (przygotowany przez...