Okiem adwokatki na uchwaloną przez Sejm ustawę o resocjalizacji nieletnich

AUTORKA: ADW. PATRYCJA KASICA W felietonie recenzuję proponowany projekt pod kątem możliwych nadużyć, w szczególności upatrywanych w  powierzeniu dyrektorowi szkoły – kompetencji sądowniczych.   Dyrektorzy szkół o te kompetencje się...