OPINIA PRAWNA w sprawie projektu ustawy – o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw oraz autopoprawki do tego projektu

Przedmiotem opinii przygotowanej przez adwokata Ewę Marcjoniak, adwokata Michała Rządkowskiego, adwokat Kingę Dagmarę Siadlak oraz adwokata Tomasza Wilińskiego jest ocena projektu ustawy – o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz...