CZŁONKOWIE ZWYCZAJNI STOWARZYSZENIA

AKTUALNA LICZBA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA: 36 (stan na dzień: 21 maja 2021 r.)

✔ CZŁONKÓW ZWYCZAJNYCH: 34

✔ CZŁONKÓW HONOROWYCH: 2

 

LISTA CZŁONKÓW ZWYCZAJNYCH STOWARZYSZENIA

– uporządkowana według kolejności alfabetycznej –


ADWOKAT DOMINIK GAJDA

🦜Stowarzyszeniu Adwokackim „Defensor Iuris” #DI od października 2020 r.,

🔸ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie pracował również jako wolontariusz w sekcji cywilnej Studenckiej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej;

 

🔸od 2014 roku zdobywa doświadczenie prawnicze, współpracując z poznańskimi kancelariami prawnymi;

🔸w okresie studiów Wiceprezes ds. Marketingu Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poznań;

🔸od 2016 roku jest członkiem Wielkopolskiej Izby Adwokackiej;

🔸w trakcie aplikacji adwokackiej aktywny członek samorządu aplikanckiego, pełniący funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Aplikanckiej przy Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej;

🔸W swojej praktyce zawodowej zajmuje się w szczególności sprawami z zakresu prawa karnego i cywilnego, a także prawem rodzinnym i umowami w obrocie gospodarczym;

🔸Prywatnie miłośnik podróży, wycieczek rowerowych oraz dobrej publicystyki.

🦜 zobacz jego przykładową aktywność w #DIadwokat Dominik Gajda


ADWOKAT KRZYSZTOF GAWĘCKI

🦜 w Stowarzyszeniu Adwokackim „Defensor Iuris” #DI od kwietnia 2020 r.,

🔸 absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Członek Izby Adwokackiej w Katowicach. Prowadzi kancelarię adwokacką w Zabrzu (Śląska Kancelaria Adwokacka),

🔸w ramach swojej praktyki zawodowej koncentruje się na zagadnieniach związanych z prawem cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem spraw z zakresu prawa rodzinnego i prawa rzeczowego,

🔸 więcej: www.slaska-kancelaria-adwokacka.pl

🦜 zobacz jego przykładową aktywność w #DIadwokat Krzysztof Gawęcki


ADWOKAT DOROTA GLISZCZYŃSKA

🦜Stowarzyszeniu Adwokackim „Defensor Iuris” #DI od grudnia 2019 r.,

🔸 jest członkiem Izby Adwokackiej w Koszalinie (Okręgowa Rada Adwokacka w Koszalinie), w ramach której odbyła trzyletnią aplikację adwokacką. Prowadzi kancelarię adwokacką w Człuchowie, od 2015 r.,

🔸 do kręgu jej zainteresowań należą zwłaszcza sprawy z zakresu zamówień publicznych, prawa karnego, cywilnego i pracy,

🔸 więcej: www.adwokatczluchow.com.pl,

🦜 zobacz jej przykładową aktywność w #DIadwokat Dorota Gliszczyńska


ADWOKAT PATRYCJA KASICA

🦜Stowarzyszeniu Adwokackim „Defensor Iuris” #DI od kwietnia 2020 r.,

🔸 ukończyła Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim z wyróżnieniem w 2004 r., a także Szkołę Prawa Angielskiego prowadzoną we współpracy Uniwersytetu Warszawskiego – Wydziału Prawa i Administracji i Uniwersytetu Cambridge; jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie (Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie), w ramach której odbyła trzy i pół letnią aplikację adwokacką; prowadzi kancelarię adwokacką w Warszawie, wpisana na listę adwokatów w 2013 r., doświadczenie zawodowe zdobywała w renomowanych warszawskich kancelariach sieciowych w działach inwestycyjnych i nieruchomościach oraz korporacyjnym w latach 2003 do 2010,

🔸 obecnie prowadzi sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, w tym rozwody, podział majątku oraz występuje przed sądami jako pełnomocnik w postępowaniach cywilnych – w tym w ramach roszczeń odszkodowawczych. Prowadzi również obronę w postępowaniach karnych. Dodatkowo świadczy usługi prawne również dla klientów anglojęzycznych,

🔸 z pasją angażuje się w lokalne przedsięwzięcia oraz ważne akcje społeczne –  wspierając pomocą prawną lokalne stowarzyszenia oraz ważne inicjatywy,

🔸 w czasie stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii Covid-19 jedna z administratorek grupy samopomocowej Widzialna Ręka Warszawa- Bemowo,

🦜 Zobacz jego przykładową aktywność na #DI: adwokat Patrycja Kasica


ADWOKAT KAMILLA KASPRZAK

🦜 w Stowarzyszeniu Adwokackim „Defensor Iuris” #DI od stycznia 2020 r.,

🔸 absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego (Wydział Prawa i Administracji, prawo oraz studia podyplomowe, podatki i prawo podatkowe), ukończyła również Europejskie Studia Specjalne na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, od 2011 r. prowadzi kancelarię adwokacką, początkowo – po ukończeniu aplikacji adwokackiej w ramach Pomorskiej Izby Adwokackiej (Pomorska Izba Adwokacka) – z siedzibą w Gdańsku (Gdańsk), a od 2012 r. w Lęborku (Lębork). Obecnie jest członkiem Koszalińskiej Izby Adwokackiej (Okręgowa Rada Adwokacka w Koszalinie), a także stałym mediatorem wpisanym na listę Prezesa Sądu Okręgowego w Słupsku (Sąd Okręgowy w Słupsku) i Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku (Sąd Okręgowy w Gdańsku),

🔸 w swojej praktyce zawodowej zajmuje się w szczególności sprawami administracyjnymi oraz cywilnymi, w tym sprawami związanymi z szeroko pojętym obrotem gospodarczym, często również występuje w roli obrońcy w sprawach karnoskarbowych, jest również aktywna w zakresie przeciwdziałania wszelkim formom przemocy, w tym przemocy wobec kobiet,

🔸 jako mediator stale poszerza swoje kwalifikacje, uczestnicząc w wyspecjalizowanych szkoleniach (np. z zakresu mediacji gospodarczych dla mediatorów zorganizowanych przez Pomorskie Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Regionalnej Izbie Gospodarczej Pomorza, ukończyła również Roczne Studium Mediacji prowadzonych metodą Porozumienia bez Przemocy opracowaną przez Marshalla Rosenberga) i dyskusji w tej tematyce („Mediacje – dobre rozwiązanie dla biznesu i sądownictwa” na Uniwersytecie Gdańskim),

🔸 więcej: www.adwokatkasprzak.pl,

🦜 zobacz jej przykładową aktywność w #DI: adwokat Kamilla Kasprzak


ADWOKAT ANNA KĄTNIK-MANIA 

🦜 Wiceprezes Stowarzyszenia Adwokackiego „Defensor Iuris” #DI

🦜 1 z 3 Założycieli #DI

🔸 absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, prawo), od 2017 r. prowadzi kancelarię adwokacką w Słupsku (Kancelaria Adwokacka Adwokat Anna Kątnik-Mania Słupsk Słupsk), jest członkiem Koszalińskiej Izby Adwokackiej, na rzecz której działa m. in. współprowadząc stronę Okręgowej Rady Adwokackiej na portalu społecznościowym Facebook (Okręgowa Rada Adwokacka w Koszalinie),

🔸 obok działań podejmowanych w ramach Stowarzyszenia, uczestniczy także w pracach Zespołu ds. Prawa Karnego Sędziów Sądów Polskich „IUSTITIA” (Iustitia Polska – „Polish Judges”),

🔸 przyznaje, że prawo jest dla niej nie tylko pracą, ale i pasją – a że jest niespełnionym dydaktykiem – chętnie angażuje się w aktywności związane z pogłębianiem świadomości prawnej społeczeństwa, w tym poprzez m. in. prowadzenie zajęć z młodzieżą w ramach „Tygodnia Konstytucyjnego” (2018, 2019), organizowanego przez Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy, „Prawnych czwartków” (2019), realizowanych przez Słupską Kafejkę Prawną, udział w Światowych Dniach Wymiaru Sprawiedliwości, z udziałem Sędziów z Oddziału Słupskiego Stowarzyszenia Sędziów Polskich „IUSTITIA”, słupskich adwokatów oraz Prokuratury Rejonowej w Słupsku, prowadzenie cykli na swoim blogu #ABCywilne #pożyczajrozsądnie #podkątemprawa,

🔸 więcej: www.akmkancelariaslupsk.pl,

🦜 zobacz jej przykładową aktywność w #DI: adwokat Anna Kątnik – Mania


ADWOKAT PAULINA KOWALSKA

🦜Stowarzyszeniu Adwokackim „Defensor Iuris” #DI od października 2019 r.,

🔸 ukończyła studia na Uniwersytecie Gdańskim (prawo). Od 2018 r. prowadzi kancelarię adwokacką w Koszalinie. Jest członkiem Izby Adwokackiej w Koszalinie (Okręgowa Rada Adwokacka w Koszalinie), w ramach której odbyła trzyletnią aplikację adwokacką, na rzecz której działa m. in. współprowadząc stronę Okręgowej Rady Adwokackiej na portalu społecznościowym Facebook, a także grupę Koszalińskiej Izby Adwokackiej (Izba Adwokacka w Koszalinie),

🔸 więcej:www.paulina-kowalska.pl,

🦜 zobacz jej przykładową aktywność w #DIadwokat Paulina Kowalska


ADWOKAT BARBARA KRUPA – WŁODARCZYK

🦜Stowarzyszeniu Adwokackim „Defensor Iuris” #DI od października 2019 r.,

🔸 ukończyła studia na Uniwersytecie Szczecińskim (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, prawo), a także na Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku (resocjalizacja). Swoje doświadczenie zdobyła świadcząc pracę w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku oraz w Sądzie Rejonowym w Słupsku. Prowadzi kancelarię adwokacką w Słupsku, od 2019 r.,

🔸 jej pasją jest prawo karne i – co oczywiste – prawo rodzinne.

🔸 więcej: www.kancelaria-krupa-wlodarczyk.pl,

🦜 zobacz jej przykładową aktywność w #DI: adwokat Barbara Krupa – Włodarczyk 


ADWOKAT BARTOSZ KWIATKOWSKI

🦜Stowarzyszeniu Adwokackim „Defensor Iuris” #DI od lutego 2020 r.,

🔸 absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (prawo), członek Izby Adwokackiej w Lublinie (Izba Adwokacka w Lublinie), od 2011 r. prowadzi kancelarię adwokacką w Lublinie oraz w Puławach,

🔸 w ramach swojej praktyki zawodowej koncentruje się na zagadnieniach związanych z szeroko rozumianym prawem cywilnym, w tym również rodzinnym i spadkowym, a także specjalizuje się w sprawach dotyczących wypadków drogowych oraz przestępstw „komputerowych” (tj. art. 278 § 2 K.k.),

🔸 więcej: www.adwokat.lu,

🦜 Zobacz jego przykładową aktywność na #DIadwokat Bartosz Kwiatkowski 


ADWOKAT EWA MARCJONIAK

🦜Stowarzyszeniu Adwokackim „Defensor Iuris” #DI od kwietnia 2020 r.,

🔸absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ukończyła aplikację sędziowską w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie, następnie orzekała w pionie karnym; w latach 2007-2008 była członkiem Krajowej Izby Odwoławczej przy Urzędzie Zamówień Publicznych, od 2008 r. jest członkiem Warszawskiej Izby Adwokackiej, prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką w Warszawie,

🔸 szeroki segment jej praktyki zawodowej zajmują sprawy z zakresu zamówień publicznych, sprawy cywilne, sprawy gospodarcze, sprawy karne (specjalizacja przestępczość gospodarcza); występuje również jako obrońca w postępowaniach dyscyplinarnych oraz w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych

🔸 szkoleniowiec, wykładowczyni; autorka licznych publikacji z zakresu prawa zamówień publicznych

🔸 dewiza życiowa „Nie ma rzeczy niemożliwych. Sprawy trudne załatwiamy od ręki, niemożliwe rozwiązujemy trochę później”.

🔸 więcej: www.pzp-kancelaria.pl

🦜 zobacz jej przykładową aktywność w #DIadwokat Ewa Macjoniak


ADWOKAT ANGELINA MISIAK

🦜Stowarzyszeniu Adwokackim „Defensor Iuris” #DI od grudnia 2019 r.,

🔸 ukończyła studia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika (prawo). Jest członkiem Izby Adwokackiej w Koszalinie, w ramach której odbyła trzyletnią aplikację adwokacką. Prowadzi kancelarię adwokacką w Koszalinie, od 2018 r. Posiada kilkuletnie doświadczenie prawnicze zdobyte w renomowanych kancelariach adwokackich w Koszalinie, z którymi do dziś współpracuje,

🔸 do kręgu jej zainteresowań należą zwłaszcza sprawy odszkodowawcze, sprawy z umów o roboty budowlane i sprawy o podział majątku,

🔸 więcej: www.adwokat-misiak.koszalin.pl,

🦜 zobacz jej przykładową aktywność w #DIadwokat Angelina Misiak


ADWOKAT KATARZYNA RYNDA

🦜Stowarzyszeniu Adwokackim „Defensor Iuris” #DI od marca 2020 r.,

🔸 absolwentka studiów dziennych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

🔸 jest członkiem Izby Adwokackiej w Koszalinie (Okręgowa Rada Adwokacka w Koszalinie), w ramach której odbyła aplikację adwokacką. Prowadzi kancelarię adwokacką w Słupsku,

🔸 do kręgu jej zainteresowań należą zwłaszcza sprawy z zakresu m.in.  prawa karnego, spadkowego, rodzinnego, ale także prawa dot. imigrantów oraz prawa medycznego,

🔸 prywatnie jej zainteresowania skupiają się wokół literatury popularno-naukowej, a także psychologii; jest także wielką miłośniczką sportu,

🔸 więcej: www.adwokatslupsk.pl

🦜 zobacz jej przykładową aktywność w #DIadwokat Katarzyna Rynda

 


ADWOKAT MICHAŁ RZĄDKOWSKI

🦜Stowarzyszeniu Adwokackim „Defensor Iuris” #DI od czerwca 2020 r.,

🔸 jest adwokatem z Izby Adwokackiej we Wrocławiu, gdzie od sierpnia 2018 r. wykonuje zawód w ramach kancelarii indywidualnej,

🔸 absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; ukończył także Szkołę Prawa Amerykańskiego organizowaną wspólnie przez Uniwersytet Wrocławski oraz Chicago-Kent College of Law; uzyskał również tytuł LL.M. (Master of Laws) in US, International and Transnational Law na Chicago-Kent College of Law, gdzie w ramach studiów podyplomowych realizował przedmioty związane z międzynarodowym arbitrażem handlowym, amerykańskim prawem kontraktów oraz prawem spółek;

🔸 w czerwcu 2018 r. ukończył studia doktoranckie w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, natomiast w kwietniu 2019 r. otworzył przewód doktorski; obecnie przygotowuje rozprawę doktorską na temat zakresu podmiotowego zapisu na sąd polubowny;

🔸 uczestniczył w szeregu kursów i szkoleń, zarówno w Polsce, jak i zagranicą m.in. na King’s College London oraz na Uniwersytecie w Zurych

🔸 w swojej praktyce zawodowej skupia się na prawie administracyjnym, prawie cywilnym z uwzględnieniem spraw gospodarczych oraz świadczy kompleksową obsługę prawną na rzecz przedsiębiorców,

🔸 autor publikacji z zakresu tematyki ADR, prawa cywilnego oraz ochrony praw konsumentów;

🔸 prywatnie pasjonat historii sztuki oraz literatury faktu.

🦜 zobacz jego przykładową aktywność w #DIadwokat Michał Rządkowski


ADWOKAT KINGA DAGMARA SIADLAK

🦜Prezes Stowarzyszenia Adwokackiego „Defensor Iuris” #DI

🦜 1 z 3 Założycieli #DI

🔸 absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego (prawo), od 2011 roku prowadzi własną kancelarię adwokacką w Słupsku (Kancelaria Adwokacka Adwokat Kinga Dagmara Siadlak Słupsk), jest członkiem Koszalińskiej Izby Adwokackiej, w ramach której pełni funkcję Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej, posiada uprawnienia mediatora sądowego,

🔸 od 2018 roku współprowadzi Słupską Kafejkę Prawną, m. in. rozmawiając z jej gośćmi: adw. Michał Wawrykiewicz – Inicjatywa Wolne sądy, z sędzią Sądu Okręgowego w Warszawie Igorem Tuleyą, adw.  Sylwią Gregorczyk – Abram – Inicjatywa Wolne sądy,

🔸znana jest z tego, że potrafi wydłużyć dobę, co pozwala jej godzić wszystkie obowiązki i pasje w tym samym czasie. Mogą to potwierdzić obserwatorzy bloga WegePerspektywy,

🦜 zobacz jej przykładową aktywność w #DI: adwokat Kinga Dagmara Siadlak


APLIKANT ADWOKACKI PAULINA TRZASKUŚ

🦜 Koordynator Stowarzyszenia Adwokackiego „Defensor Iuris” #DI

🦜 1 z 3 Założycieli #DI

🔸absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (prawo) oraz Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Humanistyczny UMK Wydział Prawa i Administracji UMK (filologia romańska, administracja), ukończyła Szkołę Prawa Francuskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego przy współpracy z Wydziałem Prawa Uniwersytetu Toulouse Capitole 1,

🔸 aktualnie jest aplikantem adwokackim III roku Koszalińskiej Izby Adwokackiej ( Okręgowa Rada Adwokacka w Koszalinie), pracuje w Słupsku ( Słupsk ) oraz realizuje Podyplomowe Studia Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego,

🔸według współpracowników (sama na te stwierdzenia byłaby zbyt skromna) – charakteryzuje się błyskotliwością, sumiennością oraz zaangażowaniem,

🦜 Zobacz jej przykładową aktywność w #DI: aplikant adwokacki Paulina Trzaskuś 


ADWOKAT BARTŁOMIEJ TUTAK

🦜 w Stowarzyszeniu Adwokackim „Defensor Iuris” #DI od lutego 2020 r.

🔸 absolwent Uniwersytetu w Białymstoku (prawo), od 2019 r. prowadzi kancelarię adwokacką w Słupsku, jest członkiem Koszalińskiej Izby Adwokackiej, w ramach której odbył trzyletnią aplikację, w październiku 2018 roku został wybrany Radnym Rady Gminy Dębnica Kaszubska, w grudniu 2019 roku został mianowany na członka Rady Nadzorczej PKS Słupsk z siedzibą w Smołdzinie,

🔸 w ramach swojej praktyki zawodowej koncentruje się na zagadnieniach związanych z prawem karnym, cywilnym, z uwzględnieniem spraw gospodarczych,

🔸 od 2018 roku uczestniczy w prowadzeniu zajęć edukacyjnych w ramach „Tygodnia Konstytucyjnego” organizowanego przez Stowarzyszenie im. Zbigniewa Hołdy.

🔸 od 2008 roku jest on członkiem Polskiego Związku Piłki Nożnej, w latach 2008 – 2019 czynny sędzia piłkarski, od roku 2019 roku nieczynny sędzia piłkarski, w latach 2015 – 2018 członek Komisji Sędziowskiej Podokręgu Słupskiego Pomorskiego Związku Piłki Nożnej.

🦜 Zobacz jego przykładową aktywność na #DI: adwokat Bartłomiej Tutak


ADWOKAT FILIP TOHL

🦜 w Stowarzyszeniu Adwokackim „Defensor Iuris” #DI od marca 2020 r.

🔸 absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (prawo oraz studia podyplomowe z prawa autorskiego), Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (europeistyka, stosunki międzynarodowe), jest członkiem Izby Adwokackiej w Krakowie ( Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie ), od 2018 r., w ramach której odbył aplikację adwokacką, prowadzi kancelarię adwokacką w KrakowieKancelaria adw. Filip Tohl Kraków),

🔸 w ramach swojej aktywności zawodowej skupia się głównie na sprawach karnych oraz cywilnych, jest biegły z zakresu przepisów ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy,

🔸 jego pasją jest prawo autorskie, jako, że sam interesuje się czynnie i biernie muzyką,

🔸 chętnie dzieli się wiedzą, jest także zainteresowany uświadamianiem społeczeństwa, poszerzaniem wiedzy prawnej, również specjalistycznej, dostrzegając jednocześnie aktualne problemy z tym związane,

🔸 więcej: www.filiptohl.pl,

🦜 Zobacz jego przykładową aktywność na #DI: adwokat Filip Tohl


ADWOKAT DIANA WNĘK

🦜 w Stowarzyszeniu Adwokackim „Defensor Iuris” #DI od marca 2020 r.

🔸 absolwentka Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszów-Przemyśl (prawo), po odbyciu aplikacji adwokackiej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie ( Okręgowa Rada Adwokacka w Rzeszowie ) złożyła egzamin adwokacki, jest członkiem Izby Adwokackiej w Rzeszowie, od 2017 r. prowadzącym kancelarię adwokacką w Rzeszowie ( Kancelaria  adw. Diana Wnek Rzeszów)

🔸 swoją pracę magisterską z zakresu prawa karnego pt. „Pedofilia” napisała pod kierunkiem prof. dr hab. Marka Mozgawy,

🔸 w ramach swojej praktyki zawodowej koncentruje się na zagadnieniach związanych z prawem karnym, cywilnym, rodzinnym oraz gospodarczym,

🔸 jest nastawiona na rozwiązywanie problemów innych, poszerzanie świadomości społeczeństwa dotyczącej działalności adwokatury, chętnie poszerza swoje umiejętności, a prywatnie uwielbia podróże,, które pozwalają jej złapać dystans, spojrzeć na swoją pracę z innej perspektywy,

🔸 więcej: www.dianawnek.pl,

🦜 Zobacz jej przykładową aktywność na #DI : adwokat Diana Wnęk