Opinia prawna do projektu ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks Karny oraz niektórych innych ustaw (druk Senacki nr 762)